Sherbime Portuale

  • PILOTIMI
  • KËRKESA  OMERXHIMI ( LIDHJE- ZGJIDHJE ANIJESH DHE SKAFE)
  • AGJENSI DETARE DHE TURISTIKE
  • SHERBIME JURIDIKE DHE PORTUALE
  • FURNIZIME ME KARBURANT
  • MONITORIM DETARE
  • REKRUTIM STAFI DETARE