Marine and Travel Agency

  SHËRBIMI SARRIS TRAVEL

  Pranë kompanise tone mund të blini biletën për çdo linjë detare, ajrore dhe  detare apo të prenotoni pushimet tuaja brenda dhe jashtë vendit. Për këtë ju vjen në shërbim agjencia e udhëtimve SARRIS Travel, synimi kryesor i së cilës ka qenë dhe është t’i shërbejë klientëve të saj me korrektësi, shpejtësi dhe cilësi.

  Sot SARRIS Travel është një nga Tour-Operatorët kryesorë në Shqipëri si në fushën e biletarisë ashtu edhe atë të turizmit. SARRIS Travel shfrytëzon rrjetin e agjencive të shpërndarë në të gjithë vendin, për t’i dhënë klientëve shërbimet e saj kudo që ata ndodhen.

  • TICKETS FOR CRUISES
  • TURISTIC TRIPS
  • TURISTIC TRIPS TO  DIFFERENT GREECE ISLANDS
  • HOTELS IN GREECE AND ALBANIA
  • AIR TICKETS